събота, 17 април 2010 г.

" Троицата на обречените "


В изкуството няма граници. Няма идоли и фетиши, ознаменуващи славата като преходна, защото то има непреходен характер. В литературата основният двигател на успеха е въображението. Там слаб или добър писател няма, а има такъв с развито, творческо въображение и такъв, който си мисли, че има такова. Прецеждайки способността му за творческа продуктивност през призмата на съзнанието, авторът я превръща в негов продукт. А неговата стойност се определя от възприемателните възможности на социума, като съвкупност от личности, които имат “вътрешна потребност” от общуване със “стоката” с цел задоволяването и.
Произходът на духа, като основна предпоставка за възникването на съзнанието има божествен характер, определен от Твореца, а земният му еквивалент е задължително аристократичен, водещ след себе си особен вид трагичен, волеви мазохизъм. Така “изнасилвайки”, душата си, притежаваща различни свойства, но бидейки идентична, като субстанция с нейния събрат духа по произход, притежателят й канализира получената енергия изригваща от специфичното нейно състоние под формата на “бунт” рефлектиращ върху битието, което дава възможност на авторът, да се извиси, макар и несъзнателно над границите на своята душевност. Носейки упорито кръста си, той поема към небитието. Упоритостта е продукт на неговото, вторично волеизлеяние, следствие от гореописания мазохизъм, и то в най-чист вид, определящ тази категория хора, с малки изключения (Ф.М.Достоевски) като абсолютни нещастници, независимо от вероизповеданията им (в случая не е това най- важното). Известни са думите на руския титан, към втората му съпруга Сара, в предсмъртния му час: ”Скъпа моя, помнете, аз не съм Ви, изневерявал дори в мислите си “. От където следва изводът, че самият Фьодор Михайлович е победил себе си, преборвайки се със своята първичност. Практически колосът на духа ни показва как трябва да се носи достойно разпятието, с устрем нагоре. Там, където отиват съвършените християни, обвиващи се с ореола на светостта, следвайки пътя на Божият Син Иисус Христос. Най-ярък пример, като негов антипод, след Ф.Ницше в историята на литературната мисъл, творец “изпиващ до дъно, чашата пълна с отрова” наречена собствен трагизъм, извършващ показно “ритуално самоубийство” от християнска гледна точка е Никос Казандзакис. Роден на о. Крит, от най-ранно детство закърмен с вярата, като продукт но Божественото Слово отразено в Евангелието, но по неведоми, сатанински пътища вървящ по линията на своята индивидуална Голгота, облъчен с земната светлина на славата, изрича знаменитите свои предсмъртни слова: ”Не се надявам на нищо, не се страхувам от нищо, свободен съм". Следва неминуемата, “духовна смърт”, която често предшествува физическата. От тук нататък няма значение, колко време ще прекараш в тоалетната на този свят, защото неминуемо следва “Последното изкушение”, което е за обречените. Те могат да бъдат обединени и свързани “неслитно, неразделно и неразлъчно в една единосъщна Троица” въпреки различните религиозни общности към които принадлежат. От особено значение, тук става въпрос за “обвивката” на душата, което я топли и й предава облика на божествен продукт, имащ земно измерение отбелязано в Евангелието: ”Вяра- жива представа за онова, на което се надяваме, и за онова що не се вижда” .При нейното отсъствие “битката с битието на бойното поле на творчеството е обречена на провал”. Венецът на славата не е “трънен”, а “пъклен”. Голготата е могилата на проклятието, където погребват антихристите. ”Земното наказание” (снемането на номинацията за “Нобелова награда”) не е нищо в сравнение с предстоящето посещение на геената, където отиват душите на противоборците на Христа.
Извън Светите Отци на православието, никой няма право да си помисли, (а не да го прави) да тълкува Светото Писание с каквато и да била цел. Закономерен резултат от този акт на Никос Казандзакис, вследствие на “Последното изкушение” е анатемосването му от Гръцката православна църква. Идентична е съдбата на неговите събратя (макар и с различни вероизповедания) -Салман Ружди със “Сатаниските строфи”, който бе заклеймен от целия арабски свят и получи задочна, смъртна присъда и едва успя да се укрие в САЩ. С подобна орис е и носителят на Нобелова награда за 1999 год. немецът Гюнтер Граас, чийто “Тенекиен барабан” започна да “барабани много глухо”, защото създателят му бе отлъчен от Германската католическа църква и лишен от славата на нобелист, поради направеното разкритие, че е служил в младежките си години, като войник в СС на Вермахта.
Тъжно и страшно е падението на личностите, които би трябвало да бъдат “духовни водачи” на човечеството, навлизащо в “последните времена” от своето съществуване, което показва недвусмислено, че е дошъл редът на Откровението на Йоан Богослов да се осъществи, като пророчество, защото третохилядолетният човек погълнат от съвременните си комерсиални въжделения, обърна гръб на думите на Спасителят засвидетелствани в Светото Писание: ”Можете да придобиете света, но каква е ползата, ако не си спасите душата”.

19.01.2008г. София Стефан Кючуков

© 2010 All Rights Reserved

" Мигновено за миговете "


Един миг - една съдба –може би погрешна мисъл. О, миг поспри, може би погрешен ще си ти за това по-грешен не бъди.
Какво е съдбата?- съвкупност от изключително много безкрайни мигове. Подредени по строго определен начин в константни, непроменливи рамки, те не могат да излязат извън продължителността на живота. В хода на човешкия еволюционен процес има един уникален миг. В него се проявява продуктивната мисловно–паметна функция на висшата нервна дейност. Тя представя човешкия мозък като основен двигател. По своето съдаржание всеки миг е ценен. Той има неповторима стойност. Поредната им проява ги превръща в мигновение. За мен настоящият миг е изключително позитивен. В него аз разкривам мислите си. Неизвестността на мигновението не ме стресира. Оставил съм го на Твореца, който ни е създал. Той ни съветва да се погрижим за сегашния миг, защото за утрешния има кой да помисли.
А на въпроса - Кой е бил най-важният миг в живота ми ? Ще отговоря – мигът, в който приех Свето Кръщение. Така станах член на Църквата с източно православно изповедание. Това бе моето духовно раждане. То дава възможност на личността да се развива по пътя към Бога. За разлика от личностите индивидите остават на биологично ниво. Те дават превес на материалната си съшност. И предопределят по нататъшната си съдба. Грешен избор. Припомням думите на нашия Господ Иисус Христос, отразени в Евангелието: „ Който повярва и се кръсти ще бъде спасен, който не повярва ще бъде осъден”. Връщаме се в началото на изложението. Мигът, в който истината ще бъде доказана, е ПОСЛЕДЕН. С него ще настъпи Второто пришествие. То ще сложи край на хилядолетното човешко битие. Божият Син ще произнесе окончателната си присъда. Според нея праведните ще застанат от дясната Му страна. Грешниците ще бъдат изпратени на вечни мъки в ада. Нека помислим по тези въпроси преди началото на всеки пост пост.

© 2010 All Rights Reserved

" За времето... "


Времето и пространството са вечни. Идвайки на този свят човекът започва да се надпреварва с него. Това е една безсмислена и продължителна борба. Хегел е казал: „Основните врагове на човека са два: държавата и времето” Георги Марков започва романа си „Мъже” с мотото::момчета, секундите на този свят са вашия най-важен капитал, пестете ги”. Най-реалистичен като че ли е Мигел Сервантес, чиито герой Санчо Панса се бори с вятърните мелници? Дадените примери имат за цел да ви накарат да се замислите, какво трябва да направи човекът , за да придаде смисъл на собствения си живот независимо от неговата продължителност. Физиологичната му същност не помага, и затъмнява съзнанието. Така индивидът става роб на тялото си, което трябва да обгрижва, за да съществува. Различните начини на препитание не играят съществена роля, защото са средства за постигане на целта. Инстинктът за продължаване на рода, за да оставиш нещо биологично след себе си също не е от значение. Светът е пълен с несретници, които не знаят какво да правят със жалкия си животец. Може би „ най-лесното „ е да си сложиш примката на врата и да увиснеш на лампата. О, почакай нещастнико след миг въжето ще отпори таванската мазилка и ти ще се озовеш на земята и ще чуеш, ..как стенния часовник останал от прадядо ти отмерва поредния кръгъл час и го съобщава с звън на ... малка камбана, ей човече спокойно това не е църковната камбана , отбелязваща тежко и бавно, краят на земния и началото на небесния път за вечността за поредната душа. А ти искаш да се окажеш поредния грешник паднал в краката на колосът-победител НВ. Времето, с молба , ако може да бъде снизходително- милостив към теб, да те остави поне още една вечер да легнеш при жена си с препълнен търбух и нагонен пристъп за едно безсмислено, скотско съвкупление. По този начин попадаш в порочен кръг от който няма изход. Тогава защо не обичаме смъртта, която ни освобождава от задължението да обслужваме законите на вечното Битие. Настръхват ли ти косите от ужас? Вземи си валерян и чети внимателно. Всичко е написано в книгите. Те са вечните носители на мъдростта. Неподвласни са на ударите на времето. Ще разбереш истината, ако умееш да вникваш между редовете. Не забравяй мисълта, на индийският мъдрец Шивананда, обитаващ северните географски ширини на Канада. Той казва:” Тонове прочетени книги не са достатъчни без грам духовна практика”. От тук нататък е много лесно да се объркаш. Спокойно, с теб съм. В мое лице имаш безценен съветник. В глобален аспект светът е преобърнат от времето, така че и антиглобалистите не знаят как да се справят, да не говорим за политиците. А ти си само една брънка във веригата Творец-творение-време-вечност-Творец. От тук нататък пътя ти е само един. Спасението за всеки човек е описано в Книгата на книгите събрала най-качествената мъдрост от Сътворението на света до днес. Това е Новият завет на Свещеното писание. При правилно тълкуване ще откриеш абсолютната истина, чиито носител е Спасителят на света, Божият Син Исус Христос, който дойде за да спаси грешния човек и да го избави от греха и смъртта. Приел православната вяра в сърцето си, човекът става неподвластен от земното измерение на категорията време. Изводът е: Не е важно колко продължително си живял, а как си живял? И последващият отговор: Изповядвайки православието в лоното на Църквата, като съблюдаваме определените тайнства, които имат божествен произход ние придобиваме надеждата, че сме поели по верния път определен от Светите отци, които са хилядолетните стълбове на нашата вяра. В заключение чуй думите на Спасителят отразени в евангелието: „ Който повярва в Мен и да умре, пак ще живее”. Този път в Царството небесно, където времето има друго измерение, което не тормози и не стряска спасените човешки души, намиращи се под опеката на своя Създател. За земния човек изборът от тук нататък е личен!© 2010 All Rights Reserved

" Въжделение за нищото "Какво е усещането на човека след смъртта на родината му, разиграла се пред неговия безпомощен взор с потресаваща жестокост и предшестваща агония? Тя не дава шанс на идните поколения, които ще вдишат първата си глътка въздух на тази земя, “имаща честта” да се нарече тяхна Родина. Наследниците ни ще бъдат генетично объркани и духовно унищожени - роми с “българско самосъзнание”, в най- добрия случай “потомци на ислямизирани българи”. Асимилацията на българския род предстои. Тя се е превърнала в “правителствена политика”. След време / и то не толкова далечно / българите ще бъдем малцинство в собствената си държава. Пардон, държава ли казах? “Лаксос лингвеc“. Няма такова животно, камо ли българско? “Като си пееш Пенке ле, кой ли те слуша?”- казва народната мъдрост, която важи и в моя случай.” Като си драскаш Стефане, кой ли ще ги прочете тия писаници?”. Управниците “затварят” училищата! На тях им трябват неуки и “незрящи” поданици. Нали знанието е прозорец към “победата над битието“, а “слепецът-неграмотник” се манипулира най- лесно. На една кръчмарска маса в буйните младежки години бях видял надраскана с джобно ножче следната мисъл: “По света има много “щастливи” хора, но някои са родени в България”. Пардон в Булгаристан. Приятелят ми Иво, живеещ от 10 год. в Италия ми съобщи миналото лято “съболезнователната вест”, че видял някаква полическа карта на Европа /от края на 20 век/ на която територията от двете страни на Балкана между р. Дунав и Р Турция е означена с пунктирана линия с надпис показващ названието на провинцията. Повдигна ми се от гадост. Същата вечер получих съновидение. Видях се “обрязан чрез сонет “ на стари години, а сина ми Васил, кръстен на дякона Левски и на неговия последовател легионера Васил Узунов от Чирпан/ борец за народна свобода срещу “червеното иго”/ го бяха взели за еничар. Пред фамилната галерия вместо националния трибагреник бе издигнато знамето с полумесеца. Събудих се онемял от страх. Сърцето ми се беше качило в черепа. Потта се лееше, из ведро образувайки малка локвичка в леглото. Инстиктивно посегнах в тъмнината. Ръката увисна безпомощно в нищото. Мигът на ужаса бе кратък. Обърнах се на изток, към иконата на Спасителят и усните зашептяха кратка молитва. Постепенно пулсът започна да се възстановява. Добих увереност, че и този път съм победил Сатаната, който понякога си позволява да ме атакува. Върнах се в мислите назад, спомняйки си за моя духовен събрат, най-светлата личност в историята ни , обградена с ореола на безсмъртието, дякон Игнатий от Карлово, влязъл в аналите с псевдонима на професионалния революционер Левски, основател и стратег на мрежа от революционни комитети, с цел организиране на въоръжено възстание и последващо освобождение на Отечеството. Предаден от свои съратници българи, в името на личното облагодетелстване, посрещнал геройски смъртта на бесилото в София. И ми стана тъжно. Имало ли е възможност да бъде освободен? Пропиляна ли е тя с лека ръка ? Не искам да се намесвам в работата на историците, аз съм анализатор на фактологията. По този повод има написани томове, но аз считам, че не това е най-важното. Обстоятелството от което трябва да се изходи е, думата / вероятно написана със сетни сили/ “Народе???” в личното тефтерче на Апостола/ достигнало до наши дни/, която многозначително говори. Тук е добре да се замислим : "Ако наистина е имало шанс, той да бъде освободен, възможно ли е съзнателно да е проигран, имайки в предвид събитията около предателството му описани от неговия родственик Димитър Кацев- Бурски 2. Защото евентуалното негово освобождаване, обезсмисля предаването му по силата на обратната връзка! И сега 135 години след гибелта на най – великия измежду всички наши сънародници в новата история, ние савременниците му продължаваме да се гаврим с неговата памет, допускайки пълно безразличие по отношение на каузата на която той “отдаде себе си”! Идва логичния въпрос: ”Апостоле, Апостоле, за чия свобода тръгна ти “курбан” да ставаш? Защо не се вслуша в “Елегията” на воеводата-поет Ботев:
Мълчи народа!
Глухо и страшно гърмят окови,
не чуй се от тях глас за свобода:
намръщен само с глава той сочи
на сган избрана – рояк скотове,
в сюртуци, в реси и слепци с очи.
Ако можеше да погледнеш в недалечното бъдеще, щеше да чуеш мощните гласове на двама твои последователи, правещи отчаян опит да “събудят заспалото дълбок сън “ съзнание на българина с призивите:
Не сме народ,не сме народ, а мърша
казах - и искам да свърша!
И последния титан на миналото столетие, чийто глас кънти през времето подобен на камбанен звън, с който ние “бившите патриоти” и “настоящи нихилисти” лягаме късно вечер, и се събуждаме рано сутрин:
Като няма прокопсия,
плюл съм в тая орисия! Натуралния език на дядо Славейков и “огнения дух” на чирпанския, поетичен колос Яворов, навеки ще навяват разочароващи мисли у всяка личност “пръкнала се“ по тези географски ширини и надигнала глава с “буден” мозък “захранен” с патриотизъм към земята, майка – кърмилница. Нещото с което най-много се спекулира в сегашния политически живот е ревностното чувство на болезнена обич към Отечеството, в името на което десетки родолюбци са отивали на смърт, а савременните техни последователи най- безскруполно си го присвояват, поставяйки портретите им над главите си в свойте офиси. По време на чествания по повод годишнини, въпросните “патриотари” си позволяват, да изнасят тиради “вонящи” на популизъм пред смълчаните множества, които ги съзерцават обсебени от овчедушие и тъпота. Спомням си славните времена преди 12 години, когато изпълнен с ентусиазъм и вяра в идеала на свободата, постъпих в редиците на младежката организация на Българския демократичен форум, наследник на Съюза на българските национални легиони, с непоклатимото убеждение, да отдам всичките си сили и енергия за просперитета на моя народ и родина, следвайки завета на най-големите родолюбци. Веднъж, преглеждайки партийния вестник “Прелом” се натъкнах на нещо, което ме грабна. Гимназист-абитуриент от Варна, бе написал статия със следното заглавие: “Господа политици, защо превърнахте българските патриоти в нихилисти?” Младежката ми кръв закипя, и аз реагирах спонтанно, обръщайки се към свободолюбивата своя душа: ”Ох, ох мъко моя, от кога “сукалчетата” започнаха да разбират от политически нихилизъм. Та нали ние сме хората, чието задължение е да поставят ред в обществения хаос на родината, предпазвайки народа от подобна управленска напаст с деградираща същност.” “Да, ама не “- казваше един политически анализатор, в зората на “новото демократично утро”, и моя случай потвърди правотата на неговите думи. На този етап от личностно си развитие, не бях осъзнал жалката истина, че на “българското племе” му трябват още няколко десетилетия, да не кажа столетия, които да прекара в “духовно робство”, та белким проумее истината за жалкия си хал. А дотогава “новите българи” ще слушат чалга, и ще избират доказани бандити с големи мускули възпитаници на тайните служби с марка ДС, да трупат милиарди за сметка на няколко милиона “овце” имащи безумието да се размножават с единствената цел да стават “доброволен курбан” на група политически продажници с “дяволско тъмно-червени души” обслужващи “незадоволените имперски амбиции” на съседни нам братски, и не чак дотам братски, уж славянски, ама май Доган ефенди ще стане скоро премиер с благословията на “бившите освободители” от вече уж “някогашната Империя на злото”, която не престава “да се изживява”, като Велика сила парадираща пред свойте “доминеони” с енергийна мощ, с “мирис” на газ и петрол. О, мъко моя, болна душо, ”изпих до дъно, чашата на отчаянието”, изпълних те цялата с нихилизъм. Не остана и едно свободно късче от теб, което да иска да се бори за каузата наречена “патриотизъм”. Лелеяната “СВОБОДА” заради която десетки хиляди “достойни български духове” гниеха из комунистическите зандани, и една част от тях заплатиха с живота си, остана много, красива мечта, която за най-голямо съжаление се превърна в утопия, защото мечтите са мечти тогава, когато стават реалност. Не знам, вече какво да мисля, и на кого да вярвам. В мойте обществени кръгове витае мнението, че “българското политическо битие” е програмирано за бъдещите 50 години в полза на управляващите юдо-масонски креатури спонсорирани, и политически протежирани от все още съществуващата в зловещ, непокътнат вид ДС. Спомняте ли си, скъпи братя и сестри, изявлението в медийте на покойният масон Илия Павлов, на когото за най-голям ужас на православните християни бе извършено опело със съгласието на хора от висшия клир на БПЦ в катедралния храм “Св. Неделя”. В интервю публикувано в известен столичен вестник на въпроса на журналиста от къде е взел “първия милион”, за да започне бизнеса си, господинът отговаря със неприкрит , ехиден сарказъм: “Дадоха ми го на заем, приятелите от ДС с ходатайството на Андрей Луканов”. “Нищо ново под слънцето”-сигурно ще ме репликира колегата Георги Инфандиев изследвал въпросните проблеми и написал 5 тома, когото приемам за по-компетентен, но аз ще му отговоря, че изнасям въпросната информация, защото считам за мой дълг да уведомя скъпите си читатели, за истинската същност на сегашното битие с марка БГ,така че, ако някой все още вярва “в светлото бъдеще на демокрацията”, макар и с Европейски привкус, трябва да си свали “розовите очила” и да си спомни 9—тия кръг на Дантиевият “АД” с девиза: ”Надежда всяка тука оставете”, важащо с пълна сила в нашия случай. Тук е мястото да поднеса най-сърдечни те си извинения, на моя по –млад съидейник, когото незаслужено засегнах /макар и само в мислите си/ и да му поискам прошка: ”Прощавай приятелю. Приеми извиненията на “един бивш патриот” и “настоящ нихилист”. Вземам със задна дата твоето определение за изключително точно, и политически далновидно, като ти стискам крепко десницата с пожелание за здраве, дръзновение, и успех в реализяацията някъде в западна посока”.
А вие, “верните поданици на падишаха”, обладани от “хроничен, социален мазохизъм” оставащи навеки “в алената клоака” продължавайте “в същия дух”да вегитирате, заравяйки главите си “подобно на щраоса” под крилото си в пясъка, в очакване на следващия политик-самозванец, който ще дойде да ви, ”оправи”. За себе си, ще ви, кажа,че успях да вникна в постулата завещан от великия мислител Артур Шопенхауер: ”Трябва да се вглабите в Абсолтното нищо, за да преодолеете и себе си дори”. Философът има впредвид техника на медитиране, приложима в будизма, но аз ще си позволя да го коригирам, като отбележа, че същата цел “на преодоляване на себе си по пътя към Бога” може да бъде постигната с идентичната същност на молитвената аскеза при Православието, но не това е обект на настоящото есе. Тук по-скоро важи буквалния смисъл приложим в груб “български” вариант. ”Вглъбявайки се в Абсолютното нищо, разбирай нашенецо, капсулирайки се в “битието”, не се вълнуваш от нищо свързано със себеподобните, живуркащи в някакво псевдо общество с “дим от загряващата лъжица” с хероин, който след миг ще се влее във вените на децата ти, замъглявайки окончателно “генетично увреденият им мозък”, за да могат “щастливо” да задоволяват първосигналните си потребности репродуцирайки своята “псевдочовешка, патриотична същност” в името на Нищото наречено тяхна Родина. Изпотиха ли ти, се дланите на ръцете скъпи читателю? Обвиняваш ли ме в “българофобия”? Не се притеснявай, свикнал съм. Опитай се да погледнеш на нещата от малко по “различен ъгъл”.Представяш ли си какво чувствам сега, пишейки настоящето есе? Нещо като “душевен оргазъм”, по-точно “духовна мастурбация”. Спокойно, не съм есхибиционист, просто за теб съм готов на всичко с единствената цел- да ми станеш съмишленик”. Питаш ме, дали имам “рецепта”. Естествено, аз съм лечител. Търся фармацевт да я изпълни, който трудно ще се намери. В пристъп на отчаяние се връщам отново назад, почесвайки се там, където не ме сърби. През замъгления от сълзи поглед, обхождайки всички книги натрупани на работното ми място, в пристъп на безпомощност попадам на нещо, което привлича с магнетична сила вниманието ми. “Бележки за Хитлер” на Себастиян Хафнер ме карат с удивително спокойствие, да навлеза до най-съкровените дебри на измъчената ми душа. “Ей, Шики, можеш ли да погледнеш от терасата на Преизподнята? Виждаш ли, един керван от /не знам колко е точният им брой /роби жигосани по челата с нажежената щампа “петолъчка” /но не като символа на петте сина на Ротшилд/, а като марка на “вечното БГ битие”, което остава завинаги непроменено, защото “племето” намиращо се все още на ниво “стаден инстинкт” не може да осъзнае необходимостта от неговата промяна, и не предприема абсолютно нищо, за да подобри малко, своето жалко съществуване, или ако се опита да направи нещо, то винаги е в грешната посока, което още повече задълбочава неговата агония.”А за по горе споменатата “спорна“ личност в исторически аспект искам да ви задам един въпрос: ”Кой е единствения западен политик разполагащ с достатъчно властови ресурс към даден исторически момент, позволяващ му да взема самостоятелни решения без да се съобразява с когото и да било от останалите “велики сили”, който ни “върна” “Южна Добруджа” чрез Крайовското споразумение от 1941год и впоследствие “Западните покрайнини” и Македония, така че да се осъществи лелеяната мечта на някои политици да видят” България на 3 морета”, /макар и за кратко/ без да извлича за себе си някакви политически дивиденти. Беше ли посрешната българската армия “с хляб и сол “при влизането и в Македония? Слушаш ли скъпи читателю, кръчмарските простии на по няколко ракии с “мирис” на ДС, че “всички са маскари” и по тази причина не трябва да се гласува. „Да, ама след няколко вота, може да се наложи да гласуваме всички под строй, оковани във вериги в робски керван на път за Анадола, където ще ни очаква един огромен дръвник на който ще положим нежно главици в очакване на .....ятагана. Тогава ще осъзнаем истината, ама май ще бъде ужасно късно, да разберем, комай, че „самите ние сме най-големите маскари”. А и от Европейския съюз този път няма да могат да ни помогнат, защото ще сме позорно изгонени от организацията. Те и сега безкрайно съжаляват, че си „ пуснаха таралеж в гащите” с нашето приемане, опитвайки се да ни покажат пътя по който да вървим, ако искаме да надскочим „сянката” си на „крадливи балкански андрешковци”. „На сила хубост не става!” казват по Старозагорско, а преди време чух на една автобусна спирка двама шопи да се шегуват: „ Дивакът сака да бъде дивак, оти счита умния за враг” А сега, скъпи читателю да се върнем отново на „спасителната рецепта„ за която ти бях каза-по горе, че търся съмишленици. Тя се състои в следното: Заставам с лице към географския глобус, затварям очи и го завъртам, разчитайки само на Провидението. След миг поглеждам и издавам радостен възглас с поглед към небето. Канада страната на кленовия лист и на победилия „социален империализъм” водеща заселваща имиграционна политика предлага части от огромните си северни територии с географска ширина – няколко градуса под полярния кръг. Търсят се смели хора със силна воля желаейки да прекарат останалата част от живота си в борба с дивата природа „воювайки” за свободата си. Входящия тест за всеки кандидат е : Прекарване на 12 часа в клетка в компанията на бяла мечка. Изтръпваш ли? Спокойно животното ще е нахранено и няма да бъде в период на майчинство. Тази проверка е необходима, за да преодолееш изначалния страх блокиращ съзнанието, който би ти попречил да изпълниш начинанието. Свиквайки с мисълта за честите срещи с тези зверове ние ще имаме готовност да се сприятелим с тях по примера на Старозаветните хора, живущи в пълна хармония със себе си и с природата, които със сигурност са били по щастливи, защото не са наруша вали екологичното равновесие. Който не успее да се адаптира към новите условия на живот ще се принесе в жертва на собствената си психична слабост и ще бъде разкъсан от животните. Но и това не е най-лошото, защото аз предпочитам тялото ми да бъде разфасовано мигновено във вид на храна, но душата ми да тръгне веднага по пътя към Бога, отколкото да живея с мисълта, че душите на поколенията идващи след мен ще бъдат „ ръфани” пожизнено от глутница озверели и обезумели сатанисти от новите потомци на старите комуняги, кадесари, юдо -масони и тем подобни изчадия. И така не знам докога? Може би до Второто пришествие? Но да се върнем на нашето полярно начинание. Сигурно изгаряш от любопитство скъпи читателю да разбереш какво ще правим като стигнем до мястопредназначението? Най- важното нещо което ще трябва да опитаме да направим това е да ... си построим храм. Разбира се с Божието благословение ще, го вкопаем в снега по примера на нашите предшественици, които по време на Османското робство са строили църквите си, като землянки вкопани в земята, защото това им е позволявал закона. Така ще засвидетелстваме вярата си в Бога и ще имаме основание да потърсим помощта му при следващите наши начинания, защото Сам Господ Иисус Христос казва в Писанието: „ Истината ви, казвам без мене не можете да направите нищо!” След това ще издигнем пилони за двата национални флага, които ще говорят за нашето присъствие по тези земи. Единият ще бъде канадският, а другият българският трибагреник, с надпис: „ Зона свободна от комунизъм”.
Безотечественикът: Стефан Кючуков 20.05.2008г. София

© 2010 All Rights Reserved

четвъртък, 4 март 2010 г.

" За свободата.. "Винаги съм мислил за свободата с благоговейно чувство. Това е продукта на човешката психика, който остава феномен, изпълнен със загадъчност. Познанието натрупано в хода на развитието на цивилизацията не е достатъчно. Въздействието му върху дейността на мозъка е огромно. Извършват се чудеса, които само Творецът може да обясни. В историята примерите са безброй.
Спомням си ирландският герой Майкъл Колинс. Той завършва речта си пред събралото се множество с думите: „Ако е нужно ще дам и последната си капка кръв, но ще видя народа си свободен.” Този финал е универсален. Да си спомним мисълта на Апостолът: „ Ако спечеля, печели цял народ, ако загубя, губя само мене си”.
Тук не става въпрос за речева демагогия. По-голямата част от тези хора завършват живота си мъченически. Той е посветен на каузата. Да се опитаме да вникнем в идейния замисъл. Всички герои интерпретират по различен начин идеята вложена в понятието СВОБОДА. Те я пречупват през призмата на съзнанието. Спартак водачът на робите не говори нищо. Предводителят вдига меча си. След миг войните му се хвърлят в яростна битка. Преди това се е убедил в правилността на възприетата идея.
Спиноза разбира връзката между съзнанието и битието като рационалист. Мислителят приема последното за носител на идеите. Те са родени от мисълта, която е продукт на разума. Едно сравнение е наложително. Да не забравяме, че Спиноза е езичник. Като такъв не е в състояние да вникне в истинската същност на нещата. Тяхното сътворение и проявление се направлява от Бога. Свободата притежава идентичен генезис. Господ създаде човекът свободен. Той получи правото да избере начинът, според който да преодолее своето битие. Продължителността на живота е съобразена с него. Да разгледаме мисълта, приписвана на Яне Сандански: ”Робът се бори за свободата си, а свободният се бори за съвършенство”. Вижда се разковничето необходимо за ориентация в лабиринта от мисли, провокирани от тази проблематика. Съвършенство - ето думата, стояща зад смисъла на термина ”свобода„.
Евангилието го демонстрира показателно. Говори Единствения, определящ Себе си като съвършен без това да му е необходимо. Важен е личния пример. Господ Иисус Христос казва: „Дерзайте, за да познаете истината, която ще ви направи свободни”.
Истина и свобода - две мисловни категории, намиращи се във взаимна връзка. Тя допълва смислово термина „съвършенство”. Нейният носител изпълнява ролята на Творец и Законодател. Трябва да отбележим основното правило, съдържащо се в конфигуративната структура Истина – Свобода – Съвършенство. Това е изборът. То се потвърждава фактологически в книга Битие - в разказа за първородния грях. Ще отбележим тълкувателно поведението на Адам и Ева. Те съгрешават, защото са свободни в своя Избор. Бог ги бе сътворил така. А какъв е Бог? По линията на гореописаната конфигурация нека си послужим отново с Писанието да запомним думите на Спасителят: ”Бъдете съвършени, както е съвършен и вашият Небесен Отец.” Те потвърждават идейният стремеж на човека отбелязан от македонският войвода. Той е закодиран генетически в конфигурацията Творение - творец, закономерни носители на еднакви свойства.

Дали ще върви по пътя на свободата към Бога или не е въпрос на свободния избор на личността.


© 2010 All Rights Reserved

" Въжделение за нищото "Какво е усещането на човека след смъртта на родината му, разиграла се пред неговия безпомощен взор с потресаваща жестокост и предшестваща агония? Тя не дава шанс на идните поколения, които ще вдишат първата си глътка въздух на тази земя, “имаща честта” да се нарече тяхна Родина. Наследниците ни ще бъдат генетично объркани и духовно унищожени - роми с “българско самосъзнание”, в най- добрия случай “потомци на ислямизирани българи”. Асимилацията на българския род предстои. Тя се е превърнала в “правителствена политика”. След време / и то не толкова далечно / българите ще бъдем малцинство в собствената си държава. Пардон, държава ли казах? “Лаксос лингвеc“. Няма такова животно, камо ли българско? “Като си пееш Пенке ле, кой ли те слуша?”- казва народната мъдрост, която важи и в моя случай.” Като си драскаш Стефане, кой ли ще ги прочете тия писаници?”. Управниците “затварят” училищата! На тях им трябват неуки и “незрящи” поданици. Нали знанието е прозорец към “победата над битието“, а “слепецът-неграмотник” се манипулира най- лесно. На една кръчмарска маса в буйните младежки години бях видял надраскана с джобно ножче следната мисъл: “По света има много “щастливи” хора, но някои са родени в България”. Пардон в Булгаристан. Приятелят ми Иво, живеещ от 10 год. в Италия ми съобщи миналото лято “съболезнователната вест”, че видял някаква полическа карта на Европа /от края на 20 век/ на която територията от двете страни на Балкана между р. Дунав и Р Турция е означена с пунктирана линия с надпис показващ названието на провинцията. Повдигна ми се от гадост. Същата вечер получих съновидение. Видях се “обрязан чрез сонет “ на стари години, а сина ми Васил, кръстен на дякона Левски и на неговия последовател легионера Васил Узунов от Чирпан/ борец за народна свобода срещу “червеното иго”/ го бяха взели за еничар. Пред фамилната галерия вместо националния трибагреник бе издигнато знамето с полумесеца. Събудих се онемял от страх. Сърцето ми се беше качило в черепа. Потта се лееше, из ведро образувайки малка локвичка в леглото. Инстиктивно посегнах в тъмнината. Ръката увисна безпомощно в нищото. Мигът на ужаса бе кратък. Обърнах се на изток, към иконата на Спасителят и усните зашептяха кратка молитва. Постепенно пулсът започна да се възстановява. Добих увереност, че и този път съм победил Сатаната, който понякога си позволява да ме атакува. Върнах се в мислите назад, спомняйки си за моя духовен събрат, най-светлата личност в историята ни , обградена с ореола на безсмъртието, дякон Игнатий от Карлово, влязъл в аналите с псевдонима на професионалния революционер Левски, основател и стратег на мрежа от революционни комитети, с цел организиране на въоръжено възстание и последващо освобождение на Отечеството. Предаден от свои съратници българи, в името на личното облагодетелстване, посрещнал геройски смъртта на бесилото в София. И ми стана тъжно. Имало ли е възможност да бъде освободен? Пропиляна ли е тя с лека ръка ? Не искам да се намесвам в работата на историците, аз съм анализатор на фактологията. По този повод има написани томове, но аз считам, че не това е най-важното. Обстоятелството от което трябва да се изходи е, думата / вероятно написана със сетни сили/ “Народе???” в личното тефтерче на Апостола/ достигнало до наши дни/, която многозначително говори. Тук е добре да се замислим : "Ако наистина е имало шанс, той да бъде освободен, възможно ли е съзнателно да е проигран, имайки в предвид събитията около предателството му описани от неговия родственик Димитър Кацев- Бурски 2. Защото евентуалното негово освобождаване, обезсмисля предаването му по силата на обратната връзка! И сега 135 години след гибелта на най – великия измежду всички наши сънародници в новата история, ние савременниците му продължаваме да се гаврим с неговата памет, допускайки пълно безразличие по отношение на каузата на която той “отдаде себе си”! Идва логичния въпрос: ”Апостоле, Апостоле, за чия свобода тръгна ти “курбан” да ставаш? Защо не се вслуша в “Елегията” на воеводата-поет Ботев:
Мълчи народа!
Глухо и страшно гърмят окови,
не чуй се от тях глас за свобода:
намръщен само с глава той сочи
на сган избрана – рояк скотове,
в сюртуци, в реси и слепци с очи.
Ако можеше да погледнеш в недалечното бъдеще, щеше да чуеш мощните гласове на двама твои последователи, правещи отчаян опит да “събудят заспалото дълбок сън “ съзнание на българина с призивите:
Не сме народ,не сме народ, а мърша
казах - и искам да свърша!
И последния титан на миналото столетие, чийто глас кънти през времето подобен на камбанен звън, с който ние “бившите патриоти” и “настоящи нихилисти” лягаме късно вечер, и се събуждаме рано сутрин:
Като няма прокопсия,
плюл съм в тая орисия! Натуралния език на дядо Славейков и “огнения дух” на чирпанския, поетичен колос Яворов, навеки ще навяват разочароващи мисли у всяка личност “пръкнала се“ по тези географски ширини и надигнала глава с “буден” мозък “захранен” с патриотизъм към земята, майка – кърмилница. Нещото с което най-много се спекулира в сегашния политически живот е ревностното чувство на болезнена обич към Отечеството, в името на което десетки родолюбци са отивали на смърт, а савременните техни последователи най- безскруполно си го присвояват, поставяйки портретите им над главите си в свойте офиси. По време на чествания по повод годишнини, въпросните “патриотари” си позволяват, да изнасят тиради “вонящи” на популизъм пред смълчаните множества, които ги съзерцават обсебени от овчедушие и тъпота. Спомням си славните времена преди 12 години, когато изпълнен с ентусиазъм и вяра в идеала на свободата, постъпих в редиците на младежката организация на Българския демократичен форум, наследник на Съюза на българските национални легиони, с непоклатимото убеждение, да отдам всичките си сили и енергия за просперитета на моя народ и родина, следвайки завета на най-големите родолюбци. Веднъж, преглеждайки партийния вестник “Прелом” се натъкнах на нещо, което ме грабна. Гимназист-абитуриент от Варна, бе написал статия със следното заглавие: “Господа политици, защо превърнахте българските патриоти в нихилисти?” Младежката ми кръв закипя, и аз реагирах спонтанно, обръщайки се към свободолюбивата своя душа: ”Ох, ох мъко моя, от кога “сукалчетата” започнаха да разбират от политически нихилизъм. Та нали ние сме хората, чието задължение е да поставят ред в обществения хаос на родината, предпазвайки народа от подобна управленска напаст с деградираща същност.” “Да, ама не “- казваше един политически анализатор, в зората на “новото демократично утро”, и моя случай потвърди правотата на неговите думи. На този етап от личностно си развитие, не бях осъзнал жалката истина, че на “българското племе” му трябват още няколко десетилетия, да не кажа столетия, които да прекара в “духовно робство”, та белким проумее истината за жалкия си хал. А дотогава “новите българи” ще слушат чалга, и ще избират доказани бандити с големи мускули възпитаници на тайните служби с марка ДС, да трупат милиарди за сметка на няколко милиона “овце” имащи безумието да се размножават с единствената цел да стават “доброволен курбан” на група политически продажници с “дяволско тъмно-червени души” обслужващи “незадоволените имперски амбиции” на съседни нам братски, и не чак дотам братски, уж славянски, ама май Доган ефенди ще стане скоро премиер с благословията на “бившите освободители” от вече уж “някогашната Империя на злото”, която не престава “да се изживява”, като Велика сила парадираща пред свойте “доминеони” с енергийна мощ, с “мирис” на газ и петрол. О, мъко моя, болна душо, ”изпих до дъно, чашата на отчаянието”, изпълних те цялата с нихилизъм. Не остана и едно свободно късче от теб, което да иска да се бори за каузата наречена “патриотизъм”. Лелеяната “СВОБОДА” заради която десетки хиляди “достойни български духове” гниеха из комунистическите зандани, и една част от тях заплатиха с живота си, остана много, красива мечта, която за най-голямо съжаление се превърна в утопия, защото мечтите са мечти тогава, когато стават реалност. Не знам, вече какво да мисля, и на кого да вярвам. В мойте обществени кръгове витае мнението, че “българското политическо битие” е програмирано за бъдещите 50 години в полза на управляващите юдо-масонски креатури спонсорирани, и политически протежирани от все още съществуващата в зловещ, непокътнат вид ДС. Спомняте ли си, скъпи братя и сестри, изявлението в медийте на покойният масон Илия Павлов, на когото за най-голям ужас на православните християни бе извършено опело със съгласието на хора от висшия клир на БПЦ в катедралния храм “Св. Неделя”. В интервю публикувано в известен столичен вестник на въпроса на журналиста от къде е взел “първия милион”, за да започне бизнеса си, господинът отговаря със неприкрит , ехиден сарказъм: “Дадоха ми го на заем, приятелите от ДС с ходатайството на Андрей Луканов”. “Нищо ново под слънцето”-сигурно ще ме репликира колегата Георги Инфандиев изследвал въпросните проблеми и написал 5 тома, когото приемам за по-компетентен, но аз ще му отговоря, че изнасям въпросната информация, защото считам за мой дълг да уведомя скъпите си читатели, за истинската същност на сегашното битие с марка БГ,така че, ако някой все още вярва “в светлото бъдеще на демокрацията”, макар и с Европейски привкус, трябва да си свали “розовите очила” и да си спомни 9—тия кръг на Дантиевият “АД” с девиза: ”Надежда всяка тука оставете”, важащо с пълна сила в нашия случай. Тук е мястото да поднеса най-сърдечни те си извинения, на моя по –млад съидейник, когото незаслужено засегнах /макар и само в мислите си/ и да му поискам прошка: ”Прощавай приятелю. Приеми извиненията на “един бивш патриот” и “настоящ нихилист”. Вземам със задна дата твоето определение за изключително точно, и политически далновидно, като ти стискам крепко десницата с пожелание за здраве, дръзновение, и успех в реализяацията някъде в западна посока”.
А вие, “верните поданици на падишаха”, обладани от “хроничен, социален мазохизъм” оставащи навеки “в алената клоака” продължавайте “в същия дух”да вегитирате, заравяйки главите си “подобно на щраоса” под крилото си в пясъка, в очакване на следващия политик-самозванец, който ще дойде да ви, ”оправи”. За себе си, ще ви, кажа,че успях да вникна в постулата завещан от великия мислител Артур Шопенхауер: ”Трябва да се вглабите в Абсолтното нищо, за да преодолеете и себе си дори”. Философът има впредвид техника на медитиране, приложима в будизма, но аз ще си позволя да го коригирам, като отбележа, че същата цел “на преодоляване на себе си по пътя към Бога” може да бъде постигната с идентичната същност на молитвената аскеза при Православието, но не това е обект на настоящото есе. Тук по-скоро важи буквалния смисъл приложим в груб “български” вариант. ”Вглъбявайки се в Абсолютното нищо, разбирай нашенецо, капсулирайки се в “битието”, не се вълнуваш от нищо свързано със себеподобните, живуркащи в някакво псевдо общество с “дим от загряващата лъжица” с хероин, който след миг ще се влее във вените на децата ти, замъглявайки окончателно “генетично увреденият им мозък”, за да могат “щастливо” да задоволяват първосигналните си потребности репродуцирайки своята “псевдочовешка, патриотична същност” в името на Нищото наречено тяхна Родина. Изпотиха ли ти, се дланите на ръцете скъпи читателю? Обвиняваш ли ме в “българофобия”? Не се притеснявай, свикнал съм. Опитай се да погледнеш на нещата от малко по “различен ъгъл”.Представяш ли си какво чувствам сега, пишейки настоящето есе? Нещо като “душевен оргазъм”, по-точно “духовна мастурбация”. Спокойно, не съм есхибиционист, просто за теб съм готов на всичко с единствената цел- да ми станеш съмишленик”. Питаш ме, дали имам “рецепта”. Естествено, аз съм лечител. Търся фармацевт да я изпълни, който трудно ще се намери. В пристъп на отчаяние се връщам отново назад, почесвайки се там, където не ме сърби. През замъгления от сълзи поглед, обхождайки всички книги натрупани на работното ми място, в пристъп на безпомощност попадам на нещо, което привлича с магнетична сила вниманието ми. “Бележки за Хитлер” на Себастиян Хафнер ме карат с удивително спокойствие, да навлеза до най-съкровените дебри на измъчената ми душа. “Ей, Шики, можеш ли да погледнеш от терасата на Преизподнята? Виждаш ли, един керван от /не знам колко е точният им брой /роби жигосани по челата с нажежената щампа “петолъчка” /но не като символа на петте сина на Ротшилд/, а като марка на “вечното БГ битие”, което остава завинаги непроменено, защото “племето” намиращо се все още на ниво “стаден инстинкт” не може да осъзнае необходимостта от неговата промяна, и не предприема абсолютно нищо, за да подобри малко, своето жалко съществуване, или ако се опита да направи нещо, то винаги е в грешната посока, което още повече задълбочава неговата агония.”А за по горе споменатата “спорна“ личност в исторически аспект искам да ви задам един въпрос: ”Кой е единствения западен политик разполагащ с достатъчно властови ресурс към даден исторически момент, позволяващ му да взема самостоятелни решения без да се съобразява с когото и да било от останалите “велики сили”, който ни “върна” “Южна Добруджа” чрез Крайовското споразумение от 1941год и впоследствие “Западните покрайнини” и Македония, така че да се осъществи лелеяната мечта на някои политици да видят” България на 3 морета”, /макар и за кратко/ без да извлича за себе си някакви политически дивиденти. Беше ли посрешната българската армия “с хляб и сол “при влизането и в Македония? Слушаш ли скъпи читателю, кръчмарските простии на по няколко ракии с “мирис” на ДС, че “всички са маскари” и по тази причина не трябва да се гласува. „Да, ама след няколко вота, може да се наложи да гласуваме всички под строй, оковани във вериги в робски керван на път за Анадола, където ще ни очаква един огромен дръвник на който ще положим нежно главици в очакване на .....ятагана. Тогава ще осъзнаем истината, ама май ще бъде ужасно късно, да разберем, комай, че „самите ние сме най-големите маскари”. А и от Европейския съюз този път няма да могат да ни помогнат, защото ще сме позорно изгонени от организацията. Те и сега безкрайно съжаляват, че си „ пуснаха таралеж в гащите” с нашето приемане, опитвайки се да ни покажат пътя по който да вървим, ако искаме да надскочим „сянката” си на „крадливи балкански андрешковци”. „На сила хубост не става!” казват по Старозагорско, а преди време чух на една автобусна спирка двама шопи да се шегуват: „ Дивакът сака да бъде дивак, оти счита умния за враг” А сега, скъпи читателю да се върнем отново на „спасителната рецепта„ за която ти бях каза-по горе, че търся съмишленици. Тя се състои в следното: Заставам с лице към географския глобус, затварям очи и го завъртам, разчитайки само на Провидението. След миг поглеждам и издавам радостен възглас с поглед към небето. Канада страната на кленовия лист и на победилия „социален империализъм” водеща заселваща имиграционна политика предлага части от огромните си северни територии с географска ширина – няколко градуса под полярния кръг. Търсят се смели хора със силна воля желаейки да прекарат останалата част от живота си в борба с дивата природа „воювайки” за свободата си. Входящия тест за всеки кандидат е : Прекарване на 12 часа в клетка в компанията на бяла мечка. Изтръпваш ли? Спокойно животното ще е нахранено и няма да бъде в период на майчинство. Тази проверка е необходима, за да преодолееш изначалния страх блокиращ съзнанието, който би ти попречил да изпълниш начинанието. Свиквайки с мисълта за честите срещи с тези зверове ние ще имаме готовност да се сприятелим с тях по примера на Старозаветните хора, живущи в пълна хармония със себе си и с природата, които със сигурност са били по щастливи, защото не са наруша вали екологичното равновесие. Който не успее да се адаптира към новите условия на живот ще се принесе в жертва на собствената си психична слабост и ще бъде разкъсан от животните. Но и това не е най-лошото, защото аз предпочитам тялото ми да бъде разфасовано мигновено във вид на храна, но душата ми да тръгне веднага по пътя към Бога, отколкото да живея с мисълта, че душите на поколенията идващи след мен ще бъдат „ ръфани” пожизнено от глутница озверели и обезумели сатанисти от новите потомци на старите комуняги, кадесари, юдо -масони и тем подобни изчадия. И така не знам докога? Може би до Второто пришествие? Но да се върнем на нашето полярно начинание. Сигурно изгаряш от любопитство скъпи читателю да разбереш какво ще правим като стигнем до мястопредназначението? Най- важното нещо което ще трябва да опитаме да направим това е да ... си построим храм. Разбира се с Божието благословение ще, го вкопаем в снега по примера на нашите предшественици, които по време на Османското робство са строили църквите си, като землянки вкопани в земята, защото това им е позволявал закона. Така ще засвидетелстваме вярата си в Бога и ще имаме основание да потърсим помощта му при следващите наши начинания, защото Сам Господ Иисус Христос казва в Писанието: „ Истината ви, казвам без мене не можете да направите нищо!” След това ще издигнем пилони за двата национални флага, които ще говорят за нашето присъствие по тези земи. Единият ще бъде канадският, а другият българският трибагреник, с надпис: „ Зона свободна от комунизъм”.
Безотечественикът: Стефан Кючуков 20.05.2008г. София

© 2010 All Rights Reserved

вторник, 23 февруари 2010 г.

" Булевардно за булевардите "Аз съм булеварден работник. Скитам по тях и ги изучавам. Слушам любимото си парче на Крис Риа „Магистрала към ада” и казвам, че истинските булеварди, преминаващи в магистрали водят към Рая. По тях ще срещнете ангели, готови да се погрижат за вашето спасение. Там всички грехове са простени.. Песента се отнася за човешките булеварди, където се срещат демони, обладаващи падналите ни души. Независимо дали има червени фенери, разположени между неоновите рекламни лампи, или „жриците на любовта” изскачат от тъмнината с нацапани лица като таласъми. Махат с ръце покрай фучащите автомобили, с единственото желание да предложат своята отвратителна плът.
Темата има и други измерения в реалността. Един приятел казваше: „Има жрици, който пушат „Шипка”, а други карат „Мерцедес” S класа, въпрос на реализация.”
Да се върнем на булеварда. През светлинния лунен лъч съзерцавам поточето от водни капки, стичащо се свободно по стъклената витрина на магазинчето, под чиято козирка съм се приютил. Отражението ги превръща в цветен килим, състоящ се от милиони звездички достъпни за мен. Удоволствие е да ги погалиш с очи преди да са изчезнали. След секунда се обръщам, за да видя един субект със старчаща клошарска качулка, пресичащ булеварда в тъмнината. Той не се впечатлява от бясната скорост на машините, оставащи след себе си убийствени газови продукти. „Качулатият странник” преминава булеварда като уверено стъпва на тротоара и отправя поглед към небето. Там се вижда една звезда. Човекът нищо не знае за Сътворението като божествен акт станал първопричина за съществуването на света. Това не го интересува. Той осъзнава само, че е жив, което за него е най-важното и вероятно мълчаливо благодари на своя Творец.
Изведнъж дъждът се усилва, за да демонстрира своето превъзходство в една невидима битка с неизвестен противник. „Дали ще успее да измие праха, наслоен от вечността на мръсното битие, вървящо по един призрачен булевард водещ към....гробището.
След миг излязох от своето убежище. Тръгнах самотен по тротоара без да мисля за калта, която ще се налепи по подметките на старите ми обувки.

© 2010 All Rights Reserved

" Автобиографично "

Посветено на малцината приятели, които издържаха изпита на живота..

Никога не съм искал нищо от никого! Няма и да поискам. Измъчвам единствено себе си! Опитах от всичко. Проспах 20 години в търсене. Съветвам ви – не търсете повече. Шансът да пропуснете времето, което ви е отпуснато, като “кредит” за живеене на този свят е огромен. Не го пропилявайте с лека ръка. Ако приемем тезата на Айнщаин, че “всичко в този свят е относително”, тогава ще достигнем до абсурда, че вместо да стоим в тоалетната 3 години, както пишеше в една малка енциклопедия, то по-добре ще е да си срежем вените по най-бруталния начин още на часа. И няма да решим проблема. Просто ще дадем шанс на враговете ни да злорадстват. А въпросите ще останат самотни да чакат своя отговор от някой друг. Трябва да благодарим на предците ни, че са ни дали възможност да размишляваме върху тях, и ако не успеем да им отговорим, то поне си заслужава да опитаме. И да дадем поне частно мнение. Нали така, скъпи приятели!
Преди да започна моето изложение ви задавам контролен въпрос: Достатъчно ли е само в живота си да регистртрирате определен престой в тоалетната, леглото, масата и в крайна сметка….гроба? Веднъж видях надпис на вратата на една тоалетна: ”Тук почива труда на готвача”. От най-ранна младост ме вълнуват следните въпроси: ”Какъв съм? Кой съм, и защо съм роден? ”Трябваха ми десетилетия,за да ги осмисля! Нужно ли е да се опитвам да се стремя към промяна и ако да, в каква светлина? От позицията на 20-30 годишното битие аз крещях неистово: ”Такъв съм, какъвто съм. Създаден съм така!”
И вдигах поредната “наздравица” с вино. Имах един по-възрастен приятел, който ме прегръщаше бащински и ми говореше тихо и нежно както се говори на палаво дете: ”Спокойно момчето ми, от това ”наздраве “ някои хора останаха без здраве”. ”Джони, приятелю мой - продължавах да философствам аз, не забравяй какво е казал Лао-Дзъ 1500пр.Хр. ”Незнанието е най-големия порок”. Сега бих добавил: ”А младостта не е оправдание”, но тогава бях на друго мнение и не можех да осъзная, че горната мъдрост се отнася най-вече за такива, като мен. До тази възраст съм имал едно, единствено желание, което налагах на заобикалещите ми приятели: ”Това съм аз, дали ме харесвате или не за мен няма значение. На който не му допадам да се спасява както може!”
Ако някой от тях тогава ми бе казал, че след години ще напиша настоящето есе, щях да го посъветвам да се обеси същата вечер на гредата на малкото таванче, където се събирахме. Аз продължавах да бъда център на компанията, да пия любимото червено вино, и да прегръщам тъмнокоси момичета. Със зачервени бузи и леко затъмнено съзнание продължавах да философсвам: ”Знам със сигурност, че Бог съществува, но не съм религиозен”, без да мога да погледна в бъдещето и да се видя, като студент по теология, който получава двойка за подобно твърдение. Продължавах ”да ръфам живота”, чувах в себе си някакъв демоничен глас: ”Питието определя битието”. На всичкото отгоре получих и малко наследство, което ми позволи да разполагам с доходи за които не съм си мръднал пръста. Имах усещането, че притежавам целия свят. Каква велика заблуда! Опитвах се да успокоявам пияната си душа с компанията на “кабаретни танцьорки. Сега пишейки тези редове от “височината” на посребрената ми брада изпитвам срам, за тогавашния ми “лайф”, а не “жизнь”, както се пееше в някаква песен. Профуках бързо, цяло състояние. Доброто ми братче, което беше мой верен съмишленик, другар и приятел и ме следваше неотлъчно навсякъде се опитваше да ме успокоява, когато усещаше, че имам някакви душевни терзания с думите: ”Не се отчайвай от нищо, не се притеснявай за нищо, не съжалявай за нищо. Животът е хубав, макар и кратък-живей го с достойнство.” И до ден днешен, макар че брат ми вече го няма думите му “пробиват съзнанието ми” и го изпълват сгорест и печал. ” Брато, ако сега имам възможност да го изживея отново този живот, няма да бъде така. Ако някога се видим в Царството небесно ще ти го кажа. Всичките спомени, безкрайно приятни мигове, които изживяхме с теб не струват и пукната пара, защото този “лайф”, който живяхме те уби много бързо и много рано. ”Парите, за които ти често обичаше да говориш, че били “безстойностно нещо” се превърнаха в твоя палач. Дано Господ се погрижи за душата ти, и й отреди достойно място в Царството Небесно. Моля се за теб, друго няма какво да направя. Времето следваше своя неумолим ход.
Една неделна сутрин, пиейки кафето си бях обхванат необяснимо, от страстно силно желание - да пиша. За късмет до мен имаше химикал и лист. Бях уморен и имах крещяща необходимост от почивка, но изпитах наркотична писателска нужда. Спомням си веднъж един колега ми каза, че “Поезията била бунт на душата”. Сега осъзнавам, колко е бил прав. Бях в плен на новото си призвание, защото подсъзнателно усещах, че това не е моментно увлечение, а е един духовен порив, който ще ме съпътствува до края на дните ми. Страст, по силна от нагона, породила мечтата ми, да видя името си върху една книга. Сега когато това време идва, неволно се връщам към първите часове прекарани над белия лист. Хванах химикалът и оставих чашата с любимият ми бърбан.
Нещата се развиха, като в детска приказка. В ролята на “добрата Фея” влезе едно обикновено момиче с което ме запозна мой познат художник. Аз смятах, че това ще бъде “поредната бройка” в живота ми за месец, най-много за два. ”Да, ама не”-както казваше един политически коментатор, а аз добавям: ”Човек предполага, Господ разполага”. В хода на връзката ни аз, както обикновено се погрижих за доброто благосъстояние на нашите тела. Слава Богу, че самотният процес на “оскотяване” не беше помръчил напълно душата ми. Партньорката ми съвсем грижливо, като добра майка с невероятно търпение и всеотдайност се погрижи за нея. И резултатът не закъсня, макар и след няколко години.
Един пролетен ден в месеца априлий на лето Господне 1998 се оказах пред портите на Рилската света обител с “оглашени” разбирай /подготвени/ сърце и душа. Приемайки вярата в Христа, чрез Светото кръщение се ”родих” отново за нов духовен живот. Промяната настъпваше бавно, но за сметка на това сигурно. Обновен и пречистен се гмурнах смело в “океана” на живота. Постепенно егоцентризма отстъпи своето място на добродетелта, а екстравертността ми помогна да насоча вътрешния си “взор” към богопознанието и богообщението. Преди в личен план отричах “брачното съжителство “между людете и бях привърженик наа “свободната любов” без да съм наясно изобщо за какво говоря. С течение на времето осъзнах една от истините на християнството - ”не може да не обичаш Бога в отговор на безкрайната “божествена любов” към теб, а да си мислиш, че можеш да обичаш себеподобен. До този момент не правех разлика между “половото общуване” с цел “репродукция” или задоволяване на първичния нагон у людете и “обожението” на зиготата с помощта на Светия дух към момента на оплождането, в резултат на “божествената любов”. Бях прочел поредица от книги без най-важната и най-святата, за да мога да викна в мисълта на някакъв мъдрец: ”Тонове прочетени книги не струват без грам духовна практика”. Без да познава Божественото Слово отразено в Светото Писание, човек остава “сляп” за воплите и стоновете на своята душа, и нейните състояния за него остават тайна.

© 2010 All Rights Reserved

понеделник, 22 февруари 2010 г.

Из "Споделено"...


Стефан Кючуков

***

Вглеждам се в погледа ти
тъй чаровен,
вслушвам се в гласа ти
тъй минорен,
и усетих се отново обновен,
на мечтите попаднал в плен,
окъпан в красотата
на росата
напъпила по майската трева,
и изпила самотата на нощта.

Отново съм влюбен и волен
чувствам порива на бясното сърце.
Откъде се взе тоз устрем болен!
Страст дяволска слабото тяло обвзе.

Любов ли е това!?
А къде остана
бедната ми изстрадала душа!?
На Бога подарих я в замяна,
създадена е тя божествена,
а ти създание на страстите
си толкова веществена.
Отминавам на желанието властите.

Из "Споделено" - Стихосбирка на Стефан Кючуков и съпругата му Никол Клим...

© 2010 All Rights Reserved

Последователи