вторник, 5 август 2014 г.

АНОТАЦИЯ
към
книгата на Васил Казашки
„ТЕ УМИРАХА ПРАВИ“

ПРЕДГОВОР

ЗАЩО НАБРАХ ТАЗИ КНИГА


Въпрос, на който смятам, че е задължително да отговоря. Познавам и други подобни произведения, но това ми направи изключително впечатление. Изключвам факта, че авторът е съвременник на описаните събития. След като се запознах детайлно със   съдържанието на книгата,установих особеностите на нейната уникалност, която ще въздейства  върху съзнанието на непредубедения читател. Тя отразява достоверно и правдиво историческата действителност от онези мрачни години.Нещо, което не можем, да видим в учебните помагала по българска история. Като добавим и талантливото перо на автора, приемаме, че трудът и неговата ефективност се доближават до съвършенството. Аз не съм критик и не желая да правя анализ на книгата. Целта ми е, да я представя в електронен формат пред българската младеж, като използвам възможностите  на съвременните технологии.
Считам това за свой патриотичен дълг. А до колко съм успял, времето ще покаже.
Отделно съм на мнение, че този творчески акт на г-н Васил Казашки е изява на висша гражданска позиция,  изискваща съответната доза смелост във времето на тоталитаризма. Като такова произведението трябва да се овековечи в пантеона на българското дисидентско изкуство.  Впредвид на това, че авторът представя в сюжета автентични събития с особена жестокост, не препоръчвам   книгата да се чете от деца под 12 години, както и от хора с лабилна психика и проблемна нервна система.
Приятно четене, скъпи читателю!
И не забравяй, „да хвърлиш едно око“ на моя епилог, поставен след този на колегата Казашки.

Цялата книга, както и коментарите към нея, ТУК!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Последователи